چکیده آفرینش
33 بازدید
ناشر: چاپ اول: حسنین- چاپ دوم: باپرسشگران
نقش: نویسنده
شابک: 964-8262-58-6
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی