درآدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه
30 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - دانشگاه معارف
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی