فقه حکومتی نرم افزار مدیریت در فرآیند تکامای انقلاب اسلامی
35 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه اسلام و پژوهش‏های مدیریتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی