فقه حکومتی نرم افزار تحول در نهادهای اساسی ج.ا.ا
33 بازدید
محل نشر: نشریه حقوق دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله عنوان مقاله برتر همایش فوق الذکر را به خود اختصاص داده است. همایش فوق در دانشگاه تهران برگزار گردید.