تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
0000 
فقه سیاسی 
موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) 
0.00 
فوق لیسانس 
 
فلسفه دین 
دانشگاه باقرالعلوم 
0.00 
سطح 3