تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
 
 
 
 
دکترا 
فقه سیاسی (گرایش: فقه و روابط بین الملل) 
جامعه المصطفی العالمیه  
0.00 
فوق لیسانس 
 
فلسفه دین 
دانشگاه باقرالعلوم 
0.00 
دکترا 
0000 
فقه سیاسی 
موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) 
0.00