انتشار سای بابا معنویت مخملین
88 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2013 11:46:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سای بابا معنویت مخملین

نویسندگان:
 عباسعلی مشکانی
عبدالحسین مشکانی
چاپ شده در مجله علمی ترویجی معرفت، شماره 161
 
چکیده:
سوامی ساتیا سای بابا، نماد یکی از فرقه­های عرفانی- وارداتی ِفعال و نسبتاً جذاب در ایران است که از عرفان­های هندی، خصوصاً بودا به شدت متأثر است. سای بابا، پیامبرِ دروغینِ این فرقة انحرافی، در سال 1926 در جنوب هند به دنیا آمد. برای او معجزات (تردستی­های) فراوانی ذکر کرده­اند، از جمله خلق و ایجاد اشیایی مثل انگشتر، قرار گرفتن میان زمین و آسمان، به طوری که یک متر از زمین بلند شده و در هوا معلق می­ماند و...
برخی از اعتقادات وی عبارت است از: تناسخ، حلول خداوند در جسم بندگان، اعتقاد به ویشنو از خدایان هندو، توجه به عالم درون، برابری و حقانیت تمامی ادیان و مذاهب (پلورالیسم)، پایبندی به یوگا و ...
امروزه تعالیم سای بابا پهنه وسیعی از نشر کتب، مجلات، فضای مجازی و اینترنت را به خود اختصاص داده و در کشور ما نیز (خصوصاً در تهران)، تبلیغات وسیعی در مورد او صورت می­گیرد، به گونه­ای که سودای دیدار با او را در ذهن برخی از جوانان کم اطلاع، ولی پرشور می­پروراند. نقدها و اشکالات فراوانی بر شخص سای بابا و فرقه انحرافیِ وی وارد است؛ از جمله: ادعای الوهیت و حلول الهی؛ ترویج فساد،
  فحشا و خلاف عفت و اخلاق؛ اشاعه و ترویج افکار و عقاید خرافی و باطل مانند تناسخ، پلورالیزم و...
در این مجال نگاهی کوتاه بر این فرقة ضاله و معنویتِ پوشالی و مخملین و سیرة پیامبرِ دروغین آن، خواهیم افکند.
واژگان کلیدی:
معنویت مخملین، سای بابا، عرفان­های نوظهور، جنبش­های نوپدید.