ارائه مقاله در همایش بین المللی پیامبر اعظم(ض)
151 بازدید
تاریخ ارائه : 10/16/2014 11:35:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

مقاله‏ای با عنوان «ظرفیتهای تمدن سازی سیره نبوی» در همایش بین المللی پیامبر اعظم در کرمان به عنوان مقاله برگزیده در همایش ارائه و مورد تقدیر قرار گرفت.همچنین اصل مقاله در مجموعه مقالات این همایش منتشر گردیده است.