نمایش رزومه
اطلاعات شخصی
نام:عباسعلی
نام‌خانوادگی:مشکانی سبزواری
تاریخ تولد:2018/04/15
کشور محل تولد: ایران
استان محل تولد:خراسان رضوی
تخصص و سوابق علمی
 • تخصص اصلی: فقه و اصول
 • سوابق علمی:
 • فوق لیسانس فلسفه دین , دانشگاه باقرالعلوم ,
 • دکترا فقه سیاسی , موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) , 0000
آشنا به زبان‌های
 • آشنا به زبان فارسی در سطح زبان مادری
 • آشنا به زبان عربی در سطح خوب
 • آشنا به زبان انگلیسی در سطح خوب
سوابق کاری
 • مدرسه معصومیه ، مدرس عرفانهای نوظهور ، تا کنون
 • مدارس اسلامشهر ، مدرس نظام سیاسی اسلام ، تا کنون
 • ، کارشناسی سیاستگذاری پژوهش ، از 2010/6/24 ، تا 2013/12/26
 • ، مدیر کارگروه فقه دولت ، از 2013/10/24 ، تا کنون
 • ، عضو هیئت مدیره ، از 2013/12/26 ، تا کنون
 • ، رئیس موسسه ، از 2014/12/25 ، تا کنون
 • ، مدیر کارگروه ولایت فقیه ، از 2015/1/22 ، تا 2015/10/29
 • ، مدیر داخلی فصلنامه کلام اسلامی ، از 2015/1/23 ، تا 2017/1/20
 • ، همکار آموزشی رشته فقه سیاسی ، از 2015/9/23 ، تا کنون
 • ، عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی ، از 2015/9/23 ، تا کنون
آثار و تالیفات
 • مقاله سای بابا معنویت مخملین , نویسنده , ماهنامه علمی ترویجی معرفت- شماره161 ,
 • مقاله مقدمه ای بر فقه اجتماعی شیعه , نویسنده , مجله کاوشی نو در فقه اسلامی- شماره 65 ,
 • مقاله دانایی یا نادانی؟ رسانه این است! , نویسنده , فصلنامه فرهنگ پویا ,
 • مقاله درآمدی بر فقه حکومتی , نویسنده , مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی - شماره 60 , 1390/7/7
 • مقاله مقدمه ای بر مناسبات فقه و حکومت , نویسنده , مجله کاوشی نو در فقه اسلامی- شماره 67 , 1390/6/30
 • مقاله بازکاوی داستان رفع القم , نویسنده , مجله علمی ترویجی معرفت- شماره 170 ,
 • مقاله آرمان عاشورا حکومت یا شهادت , نویسنده , مجله علمی ترویجی معرفت- شماره170 ,
 • مقاله پارادایم فقه حکومتی , نویسنده , ,
 • مقاله مناسبات فقه و حکومت , نویسنده , مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی- شماره 61 ,
 • مقاله درآمدی بر ظرفیتهای تمدن سازی فقه , نویسنده , فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- شماره سوم- دانشگاه معارف اسلامی , 1391/5/22
 • مقاله فقه حکومتی نرم افزار تحول در نهادهای اساسی ج.ا.ا , نویسنده , نشریه حقوق دانشگاه تهران ,
 • مقاله شهادت شاهراه ظفر(درآمدی بر نظریه عاشورائی علامه عسکری) , نویسنده , یادمان نخستین جشنواره سالانه علامه عسکری(ره)[1388-1390] , 1390/5/2
 • مقاله فریادگر وحدت (کلام تطبیقی در سیره علمی علامه عسکری) , نویسنده , یادمان نخستین جشنواره دوسالانه علامه عسکری(ره) , 1390/5/3
 • مقاله فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی , نویسنده , مطالعات انقلاب اسلامی- شماره 32 , 1392/03/07
 • مقاله درآمدی بر فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی , نویسنده , روزنامه کیهان , 1392/07/07
 • مقاله فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی , نویسنده , , 00/0/0
 • مقاله فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی , نویسنده , فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی , 00/0/0
 • مقاله فقه حکومتی نرم افزار مدیریت در فرآیند تکامای انقلاب اسلامی , نویسنده , دوفصلنامه اسلام و پژوهش‏های مدیریتی , 00/0/0
 • مقاله سبک زندگی در آئینه فقه سنتی , نویسنده , فصلنامه حکمت اهلبیت شماره اول- دانشگاه اصفهان , 00/0/0
 • مقاله درآدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه , نویسنده , فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - دانشگاه معارف , 00/0/0
 • مقاله عدالت در ساحت فقه حکومتی , نویسنده , مجله معرفت شماره 199 , 00/0/0
 • مقاله چیستی و جایگاه امت اسلامی در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی , نویسنده , مجله فروغ وحدت شماره 33 , 00/0/0
 • مقاله درآمدی بر فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی , نویسنده , روزنامه کیهان مهر 1393 , 00/0/0
 • مقاله غدیر سرآغاز مرحله توسعه انقلاب نبوی , نویسنده , روزنامه کیهان مهر 1393 , 00/0/0
 • مقاله علامه عسکری فریادگر وحدت , نویسنده , روزنامه کیهان مهر 1393 , 00/0/0
 • مقاله ظرفیتهای تمدن سازی سیره نبوی , نویسنده , مجموعه مقالات همایش بین المللی پیامبر اعظم(ص)- کرمان-1393 , 00/0/0
 • مقاله جایگاه امت اسلامی در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی , نویسنده , مجموعه مقالات همایش بین المللی امت اسلامی- جامعه المصطفی العالمیه1393 , 00/0/0
 • مقاله فقه حکومتی و عناوین ثانوی , نویسنده , پایگاه علمی تحلیلی گذار- مهر 1393 , 00/0/0
 • مقاله فقه حکومتی و فقه تمدنی , نویسنده , پایگاه علمی 598 - 1392 , 00/0/0
 • مقاله مناسبات فقه حکومت و علوم انسانی اسلامی , نویسنده , فصلنامه صدرا شماره 14 , 1394
 • مقاله بهانه های تکفیر , نویسنده , مجموعه مقالات همایش بین المللی پدیده تکفیر , 1394
 • مقاله درآمدی بر نظریه فقه و فطرت , نویسنده , مجله معرفت ش211 , 1394
 • مقاله دور هرمنوتیک تعارف و کابردها , نویسنده , مجله معرفت ش206 , 1394
 • مقاله گزارشی از دروس خارج فقه حکومتی و علوم انسانی , نویسنده , فصلنامه صدرا ش14 , 1394
 • مقاله سبک زندگی در آئینه فقه سنتی , نویسنده , پژوهشنامه حکمت اهلبیت ش1 , 1393
 • مقاله نقش فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی , نویسنده , مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی سبک زندگی اهلبیت , 1394
 • مقاله فقه حکومتی در آئینه سیره نبوی , نویسنده , مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی سبک زندگی اهلبیت , 1394
 • مقاله فرایند تکاملی انقلاب اسلامی و نقش جامعه مدرسین , نویسنده , مجله نور اندیشه , 1394
 • مقاله غدیر سرآغاز مرحله توسعه انقلاب نبوی , نویسنده , روزنامه کیهان , 1393
 • مقاله ظرفیتهای الگوئی انقلاب اسلامی , نویسنده , مجله نور اندیشه , 1393
 • مقاله مدخلی بر مناسبات فقه و پیشرفت , نویسنده , دانشگاه امام صادق- مجموعه تک نگاره های فقه حکومتی ,
 • مقاله نهضت حسینی از دیدگاه امام و رهبری , نویسنده , اندیشه نامه انقلاب اسلامی ,
 • مقاله مناسبات فقه و سبک زندگی , نویسنده , مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت ,
 • مقاله علامه عسکری پاسدار حریم ولایت، منادی وحدت , نویسنده , روزنامه کیهان , 1392
 • پایان‌نامه ممقایسه تطبیقی فقه حکومتی صاحب جاوره و میرزای نائینی , مشاور , حوزه علمیه قم ,
 • پایان‌نامه فلسفه فقه حکومتی با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی(ره) , مشاور , ,
 • کتاب چکیده آفرینش , نویسنده , چاپ اول: حسنین- چاپ دوم: باپرسشگران , 1387
 • کتاب حماسه کبری , نویسنده , الطیار , 1386
 • کتاب سلمان زمان , نویسنده , , 1388
 • کتاب صدف آفرینش , نویسنده , ملینا , 1388
 • کتاب فقیهی از کرانه کویر , نویسنده , بوستان کتاب , 1390
 • کتاب انسجام اسلامی منهای وهابیت , نویسنده , نشر باپرسشگران , 1386
 • کتاب جستارهایی در فقه حکومتی , نویسنده , کتاب فردا , 1393
 • کتاب هیاهوی دروغین , نویسنده , , 0
 • کتاب گفتارهایی در سبک زندگی , نویسنده , , 0
 • کتاب اندیشه های اجتماعی مقام معظم رهبری (حفظه الله) , نویسنده , , 0