سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه قم  
کارشناسی سیاستگذاری پژوهش  
 
 
تحقیق  
همکاری 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری  
مدیر کارگروه ولایت فقیه  
 
 
تحقیق و پژوهش  
همکاری 
موسسه فتوح اندیشه 
همکار پژوهشی  
 
ادامه دارد 
 
همکاری 
موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام (قم) 
رئیس موسسه  
 
ادامه دارد 
پژوهشی  
همکاری 
موسسه رویش اندیشه و معرفت 
عضو هیئت مدیره  
 
ادامه دارد 
فرهنگی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام صادق(ع) 
مدیر داخلی فصلنامه کلام اسلامی  
 
ادامه دارد 
 
تدریس 
مدرسه معصومیه  
مدرس 
 
 
عرفانهای نوظهور  
تدریس 
مدارس اسلامشهر  
مدرس 
 
 
نظام سیاسی اسلام